ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми”

Публикувано на: понеделник, 05 август 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 03 септември 2013                   00660-2013-0008

Документацията е достъпна до 27.08.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 03.09.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията  – Документацията бе достъпна до 27.08.2013 г., 17:00 часа