ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за спортна зала”

 

Публикувано на: петък, 30 август 2013                     Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 30 септември 2013        00660-2013-0009

Документацията е достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 30.09.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

 

До всички заинтересовани лица – отговор /1/  [Дата на публикуване – 25 септември, 2013 година]

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване – 02 октомври, 2013 година ]