ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Обособени позиции на обществената поръчка

Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции :

позиция 1 – хляб и хлебни изделия;

позиция 2 – месо и месни продукти, риба;

позиция 3 – мляко и млечни продукти;

позиция 4 – зеленчуци и плодове;

позиция 5 – консерви;

позиция 6 – други хранителни продукти.

 

Публикувано на: понеделник, 02 септември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 14 октомври 2013                   00660-2013-0010

Документацията е достъпна до 04.10.2013 г., 16:00 часа

Оферти се подават до 14.10.2013 г., 16:00 часа

 

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 04.10.2013 г., 16:00 часа

 

Проект на договор

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване – 06 ноември, 2013 година ]

 

Извършени плащания по договор 116-01/30.12.2013г.

 

Извършени плащания по договор 117-01/30.12.2013г.