Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на платформено съоръжение – подемна платформа в ПУИ“Никола Йонков Вапцаров“ гр.Елхово”

 

Публикувано на: петък, 20 септември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: петък, 27 септември 2013                    9020131

Документацията е достъпна до 27.09.2013 г.

Оферти се подават до 30.09.2013 г., 16:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 27.09.2013 г.

 

До всички заинтересовани лица – отговор /1/  [Дата на публикуване – 25 септември, 2013 година]