ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на компактор- втора употреба”

Публикувано на: понеделник, 11 ноември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 09 декември 2013                                00660-2013-0012

Документацията е достъпна до 02.12.2013 г.

Оферти се подават до 09.12.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 02.12.2013 г.

 

 

До всички заинтересовани лица – отговор /1/  [Дата на публикуване – 29 ноември, 2013 година]