Приключиха работите по проект за облагородяване и благоустрояване на зелени площи в Елхово

img_7318Приключи работата по проекта на община  Елхово: „Почистване на зелени площи в град Елхово, облагородяване и  благоустрояване на районите около тях”. Проекта имаше за цел  почистването, озеленяването и благоустройството на избрани територии по  ул. „Ал. Стамболийски”, които представляват част от пътна мрежа с голямо  значение, свързваща гр.Елхово с областния гр. Ямбол.

Дейностите  по проекта предвиждаха почистване на терените от отпадъци, косене и  тесане на тревните площи, прекопаване на зелените площи подравняване на  терените, както и доставка на хумусна почва. На оформените и почистени  терени бе засадена иглолистна растителност. За придобиване на още  по-добър облик са изградени цветни лехи, в които са засети подходящи за  сезона цветя. За благоустрояването на посочения район са поставени  кошчета за смет и пейки за отдих.

Зелените  площи са разположени пред жилищен блок 114 на ул. „Ал. Стамболийски”  между ул. „Охрид” и ул. „Асен Златаров”; пред блок 95 на ул. „Ал.  Стамболийски” (Г-образен); пред блок 66 на ул. „Ал. Стамболийски” (Битов  комбинат) и пред блок 59 на ул. „Ал.Стамболийски”.