Започна изпълнение на проекта за облагородяване и благоустрояване на зелени площи

img_3347Започна работата по проекта на община Елхово: „Почистване на зелени площи в град Елхово, облагородяване и благоустрояване на районите около тях”. Проектта има за цел почистването, озеленяването и благоустройството на избрани територии по ул. „Ал. Стамболийски”, които представляват част от пътна мрежа с голямо значение, свързваща гр.Елхово с областния гр. Ямбол.

Дейностите по проекта предвиждат да се започне с почистване на терените от отпадъци, косене и тесане на тревните площи, прекопаване на зелените площи подравняване на терените, както и доставка на хумусна почва. На оформените и почистени терени ще бъде засадена иглолистна растителност. За придобиване на още по-добър облик ще бъдат изградени цветни лехи, в които ще се засадят подходящи за сезона цветя. За благоустрояването на посочения район ще бъдат поставени кошчета за смет и пейки за отдих.

Зелените площи са разположени пред жилищен блок 114 на ул. „Ал. Стамболийски” между ул. „Охрид” и ул. „Асен Златаров”; пред блок 95 на ул. „Ал. Стамболийски” (Г-образен); пред блок 66 на ул. „Ал. Стамболийски” (Битов комбинат) и пред блок 59 на ул. „Ал. Стамболийски”.

Община Елхово бе одобрена по четири проекта за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” обявена в края на месец януари 2011г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”. Два проекта са на община Елхово: „Почистване на зелени площи в град Елхово, облагородяване и благоустрояване на районите около тях” и „Зацветяване и благоустрояване на централните части в селата Бояново, Кирилово и Лалково, Община Елхово”, проекта на ОДЗ „Невен” – „Красива и безопасна природна среда за игри, отдих и спорт на децата от ОДЗ „Невен” и на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Елхово – „Моето училище – моят цветен свят”.