Община Елхово бе одобрена по четири проекта за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”

1Община Елхово бе одобрена по четири проекта за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” обявена в края на месец януари 2011г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”.

От постъпилите 974 проекта на общини и кметства са одобрени 73, сред които е и проекта на община Елхово: „Почистване на зелени площи в град Елхово, облагородяване и благоустрояване на районите около тях”. Проектта има за цел почистването, озеленяването и благоустройството на избрани територии по ул. „Ал. Стамболийски”, които представляват част от пътна мрежа с голямо значение, свързваща гр.Елхово с областния гр. Ямбол.

Дейностите по проекта предвиждат ремонта да започне с почистване на терените от отпадъци, косене и тесане на тревните площи, прекопаване на зелените площи. На оформените и почистени терени ще бъде засадена иглолистна растителност. За придобиване на още по-добър облик ще бъдат изградени цветни лехи, в които ще се засадят подходящи за сезона цветя. За благоустрояването на посочения район ще бъдат поставени кошчета за смет и пейки за отдих.

Комисията класира и проекта на община Елхово: „Зацветяване и благоустрояване на централните части в селата Бояново, Кирилово и Лалково, Община Елхово”. Проектът има за цел да се почистят и зацветят добре оформени цветни лехи в централните части на горепосочените села и залесят зелени площи с иглолистни видове. Създаване на по-добри условия за екологичен и социален живот на населението.

Дейностите по проекта предвиждат тесане и косене на тревни площи; подготовка и моделиране на терените, прекопаване и оформяне на цветните лехи; доставка и разстилане на плодородна почва; зацветяване на оформени лехи в централните части на селата Бояново, Кирилово и Лалково; благоустрояване на районите – доставка и монтаж на пейки и кошчета за смет.

При детските градини са постъпили 613 проекта, от тях са одобрени 42, като за община Елхово е одобрен проекта  на ОДЗ „Невен” – „Красива и безопасна природна среда за игри, отдих и спорт на децата от ОДЗ „Невен”. В проекта е заложено да се реконструират и обновят наличните съоръжения за игри, спорт, отдих и да се озелени допълнително двора на детското заведение.

Ремонтните дейностти, включват реконструкция и обновяване на пясъчниците; ще бъдат боядисани беседки, сенници, междинни огради, съоръженията за игри. В проектът е заложено и доставка и монтаж на баскетболни кошчета и малки футболни вратички, кошчета за смет, пейки за отдих. В дворът на детската градина ще бъдат засадени декоративни дървета и храсти.

При училищата са разгледани 649 проекта, от тях са одобрени 50 сред, които този на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Елхово – „Моето училище – моят цветен свят”, като целта е да се формира у учениците позитивно отношение към природата, опазване на околната среда, както  намаляване на стреса и агресията у подрастващите.

По проекта се предвижда почистване на зелените площи; засаждане на вечнозелени храсти, цветя и иглолистни дървета; монтиране на метална ограда PVC  покритие за цветните градинки; поставяне на   щамповани бетонови  кашпи за цветя и  за отпадъци; боядисване на училищната ограда.

При реализиране на проекта училището ще бъде цветен Еко дом за учениците му.