Селата Бояново, Кирилово и Лалково с приключени проекти за зацветяване и благоустрояване

img_7446Приключи работата по проекта на община Елхово: „Зацветяване и благоустрояване на централните части в селата Бояново, Кирилово и Лалково, Община Елхово”.

Дейностите по проекта започнаха с почистване на терените, изкореняване на съществуваща растителност /саморасли храсти и плевели/, прекопаване и изхвърляне на отпадъците.Торенето на почвата е едно от най-важните мероприятия за нейното подобряване, както и за нормалното развитие на посадъчния материал. Преди да бъдат засадени цветята е необходимо да се подобри почвата. Затова в рамките на проекта бе доставена хумусна почва.

Моделирането на терена се състои в грубото му оформяне, насипване на хумусна почва и нейното разстилане. След това се пристъпи към финото подравняване на терените и засаждане на подходящи за сезона цветя. Почистените райони са залесени с иглолистни дървета. Близо до цветните лехи са поставени пейки за отдих и кошчета за смет.

Основната цел на проекта е да се почистят и зацветят добре оформени цветни лехи в централните части на горепосочените села и залесят зелени площи с иглолистни видове.Създаване на по-добри условия за екологичен и социален живот на населението.

Поддържането на зелените площи в едно населено място играе важна роля и придава приятен облик на заобикалящата ни среда. За възстановяване на природното равновесие и подобряване условията на живот е необходимо да се обърне по-голямо внимание в изграждането и поддържането на зелените площи.