Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване” по обособени позиции: №1 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Елхово“ и №2 „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на гр.Елхово“

 

Публикувано на: петък, 13 декември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: петък, 20 декември 2013                    9023915

Документацията е достъпна до 20.12.2013 г.

Оферти се подават до 21.12.2013 г., 12:00 часа

 

Изтегли документацията –  документацията бе достъпна до 20.12.2013 г.

 

Извършени плащания по договор 9-02/14.01.2014г.