ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”

 

Публикувано на: събота, 21 декември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 20 януари 2014                    00660-2013-0014

Документацията е достъпна до 13.01.2014 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 20.01.2014 г., 16:30 часа

 

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 13.01.2014 г., 16:30 часа

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване – 27 януари, 2014 година ]