На светлият празник Йордановден бе осветен новооткрития ЦУИГ

DSC05597На връх Йордановден бе осветен за здраве и благополучие от иконом Клюнков новият Център за услуги и информация на гражданите в присъствието на кмета на община Елхово-Петър Киров, председателя на Общински съвет Елхово – Николай Тончев, заместник кметове, секретар и гости.

Напомняме ви , че новият Център за услуги и информация на гражданите в сградата на община Елхово на ул. „Търговска” № 13 започна работа на 2 януари 2014 година. Всеки ден работят с граждани служителите от ЦУИГ -“Деловодство”, ”Стопанско управление и общинска собственост”, ”Гражданска регистрация”, ”Техническо деловодство” и „Местни данъци и такси” от 8.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване. За удобство на гражданите всички парични плащания и документооборота ще се извършват в центъра. Обновеното помещение на Центъра за услуги и информация на гражданите отговаря на законовите изисквания и предлага лесен достъп на гражданите.

В ЦУИГ е обособено изнесено работно място към Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ямбол, което ще работи с граждани в понеделник и сряда от 8.00 до 12.00 часа.

Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Елхово, осигурява информация за реда, организацията и видовете услуги извършвани от администрацията на община Елхово.