Семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

Покана за участие в семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ изтегли тук

Дневен ред за провеждане на Семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово” изтегли тук

Презентация на Семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ изтегли тук