Продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“

IMG_1958Община Елхово продължава работата по проект за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”. От 6 януари до 30 април 2014г. всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа потребителите ще получават супа, основно ястие и хляб.

От услугата в Община Елхово ще се възползват общо 35 потребителя, които отговарят на условията за подпомагане: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудовата дейност и скитащи и бездомни деца и лица.

Община Елхово като доставчик на социалната услуга „Обществени трапезарии” спечели конкурс, обявен от МТСП през 2009 година. Тя вече има натрупан опит и е доказала ефективност при реализирането на дейностите по проекта, които се мониторират от Министерството на труда и социалната политика, Фонд„Социална закрила” и Агенцията за социално подпомагане.