Сдружение с нестопанска цел Ученически спортен клуб „Елхово – 2008” спечели пореден проект по програма на спортното министерство

migСдружение с нестопанска цел Ученически спортен клуб „Елхово – 2008” спечели пореден проект по Програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време ”, направление второ „Спортни занимания през ваканциите” на стойност  4 400 лв.

Основната цел на проекта е осмисляне свободното време на учениците от община Елхово през пролетната и лятната ваканция чрез  безплатно обучение по спортовете –   тенис на корт и лека атлетика, стимулиране и развитие на спортните им интереси и формиране на съзнателно позитивно отношение към укрепване на собственото им здраве и физическо усъвършенстване.

Организирането на нови и привлекателни дейности в свободното време на учениците от община Елхово ще провокира развитието на индивидуалните им спортни способности и ще предизвика интерес за системни занимания със спорт. В реализацията на Проекта ще се включат ученици от първи до дванадесети клас от ОУ”Св.Пайсий Хилендарски”, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”,  ПГ „Стефан Караджа„, Г „Св.Климент Охридски”, ПУИ „Никола  Вапцаров„ и децата от Център за настаняване от семеен тип. У тях ще се формира постоянен интерес към предложените видове спорт.

Чрез подходяща рекламна и маркетингова дейност, спортни състезания  и масови спортни изяви ще се постигне образователен, познавателен ,възпитателен и здравословен ефект върху подрастващите. Трайно у учениците ще се вкорени желанието спорта да бъде част от живота им и ще се изгради позитивно отношение към собственото им здраве и физическо усъвършенстване.

Дейностите по Проекта имат подчертан социален ефект. Те са превенция на негативните явления в съвремието. В тях ще намерят своето място и ученици в неравностойно положение, с цел тяхната интеграция.

В териториален аспект спортните занимания ще се провеждат на спортните площадки на територията на града.

Широкото медийно представяне на дейностите в местни и регионални издания ще приобщи елховското гражданство към идеите на проекта.