ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на строителни материали по обособени позиции:№1 “Бои и стенни покрития, Оборудване на водопроводни инсталации и Части за разпределение или управление на електричествито и електрически кабели”; №2 “Цимент”; №3 “Бетон и изделия от бетонови изделия”; №4 “Материали използвани за строителство на пътища”; №5 “Изделия и конструкции от метал с изключение на сглобяемите постройки от готови елементи”; №6 “Дървен материал и изделия от дървен материал”

 

Публикувано на: понеделник, 20 януари 2014               Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 17 февруари 2014                     00660-2014-0001

Документацията е достъпна до 10.02.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 17.02.2014 г., 17:00 часа

 

 

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 10.02.2014 г., 17:00 часа

 

 

До всички заинтересовани лица – отговор /1/  [Дата на публикуване – 10 февруари, 2014 година]

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 27 февруари, 2014 година]

 

Позиция: 1

Извършени плащания по договор 58-01/07.05.2014г.

Позиция: 2

Извършени плащания по договор 57-01/07.05.2014г.

Позиция: 3

Извършени плащания по договор 56-01/07.05.2014г.

Позиция: 4

Извършени плащания по договор 59-01/07.05.2014г.

Позиция: 5

Извършени плащания по договор 54-01/07.05.2014г.

Позиция: 6

Извършени плащания по договор 55-01/07.05.2014г.