Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ”

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции :

позиция 1 – хляб и хлебни изделия;

позиция 2 – зеленчуци и плодове.

 

Публикувано на: понеделник, 03 февруари 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 4 март 2014                                           00660-2014-0002

Документацията е достъпна до 25.02.2014 г., 16:00 часа

Оферти се подават до 04.03.2014 г., 16:00 часа

 

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 25.02.2014 г., 16:00 часа

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване – 05 март, 2014 година ]

 

Извършени плащания по договор 42-01/19.03.2014г.