Покана за участие в информационна среща по Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

Покана за участие в информационна среща по Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово” 

изтегли от тук