Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на съоръженията за улично осветление на територията на община Елхово”

Публикувано на: четвъртък, 13 март 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: четвъртък, 20 март 2014                    9026869

Документацията е достъпна до 20.03.2014 г.

Оферти се подават до 24.03.2014 г., 17:00 часа

Изтегли документация  – документацията е достъпна до 20.03.2014 г.

 

Извършени плащания по договор 51-02/16.04.2014г.