ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Основен ремонт на площад “Христо Ботев” – гр.Елхово”

 

Публикувано на: сряда, 19 март 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 16 април 2014                   00660-2014-0004

Документацията е достъпна до 09.04.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 16.04.2014 г., 17:00 часа

 

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 09.04.2014 г.

 

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 25 март, 2014 година]