ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Извършване на основен ремонт на НЧ „Развитие”, гр.Елхово”

Публикувано на: понеделник, 24 март 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 22 април 2014                   00660-2014-0005

Документацията е достъпна до 15.04.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 22.04.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 15.04.2014 г., 17:00 часа

 

До всички заинтересовани лица – [Дата на публикуване – 11 април, 2014 година]

Извършени плащания по договор 79-01/17.06.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 79-01/17.06.2014г.