ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за информационен център за мобилни услуги в община Елхово” по обособени позиции

Обособена позиция 1:
„Доставка и монтаж на офис обзавеждане“

Обособена позиция 2:
„Доставка и монтаж на офис техника и оборудване на помещенията“

Обособена позиция 3:
„Доставка и инсталация на единна интегрирана, информационна система“

Обособена позиция 4:
„Доставка и монтаж на специализирана техника“

Обособена позиция 5:
„Доставка на специално оборудвано МПС”

 

 

 

Публикувано на: вторник, 01 април 2014               Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 29 април 2014                         00660-2014-0006

Документацията е достъпна до 22.04.2014 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 29.04.2014 г., 16:30 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 22.04.2014 г., 16:30 часа

 

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 02 април, 2014 година]

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 04 април, 2014 година]

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 04 април, 2014 година]

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 10 април, 2014 година]

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 10 април, 2014 година]

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване – 23 юни, 2014 година ]

 

Обособена позиция 1:

Извършени плащания по договор 96-01/04.08.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 96-01/04.08.2014г.

Обособена позиция 2:

Извършени плащания по договор 97-01/04.08.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 97-01/04.08.2014г.

Обособена позиция 3:

Извършени плащания по договор 95-01/04.08.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 95-01/04.08.2014г.

Обособена позиция 4:

Извършени плащания по договор 93-01/30.07.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 93-01/30.07.2014г.

Обособена позиция 5:

Извършени плащания по договор 89-01/25.07.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 89-01/25.07.2014г.