Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска Просвета и Служба “Социални дейности””

Публикувано на: петък, 11 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 23 април 2014                    9028186

Документацията е достъпна до 23.04.2014 г.

Оферти се подават до 24.04.2014 г., 16:00 часа

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 23.04.2014 г.

До всички заинтересовани лица – [Дата на публикуване – 23 април, 2014 година]

Извършени плащания по договор 63-02/23.05.2014г.