Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани формуляри за нуждите на Общинска администрация, Общинска Просвета и Служба “Социални дейности””

 

Публикувано на: петък, 11 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 23 април 2014                    9028187

Документацията е достъпна до 23.04.2014 г.

Оферти се подават до 24.04.2014 г., 16:00 часа

Изтегли документацията – Документацията бе достъпна до 23.04.2014 г.

Извършени плащания по договор 66-02/27.05.2014г.