Започна изпълнението на проект „Подобряване на жизнената среда в с.Маломирово – почистване, възстановяване и благоустрояване”

Започна изпълнението на дейностите, предвидени в одобреният проект на кметство Маломирово община Елхово с наименование:  „Подобряване на жизнената среда в с.Маломирово – почистване, възстановяване и благоустрояване”, финансиран в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2014 г.” обявена през месец януари 2014 г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”.

С проектните дейности ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи ще се създадът зони за отдих и почивка, ще бъдат доставени и монирани пейки и кошчета за смет и бетонови кашпи за зацветяване.

Основната цел на проекта е почистване, озеленяване и благоустрояване на избраните територии, като по този начин ще се подобрят условията за живот и отдих както за населението на село Маломирово, така и за гостите на община Елхово.