СТАРТИРА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ПО ПЛУВАНЕ


 

25 деца от Елхово се включиха в организираните занятия по плуване на басейна в града. Началното обучение по плуване се организира за деца от втори и трети клас от училищата в града. Те ще посещават плувния басейн в града по предварително изготвен график. Занятията ще се провеждат от учител по плуване три пъти седмично в присъствието на медицинско лице. За децата ще бъдат закупени очила, плавници, топки, възглавници и др. необходими пособия. Обучението ще продължи до края на месец август.

25 деца от Елхово се включиха в организираните занятия по плуване на басейна в града. Началното обучение по плуване се организира за деца от втори и трети клас от училищата в града. Те ще посещават плувния басейн в града по предварително изготвен график. Занятията ще се провеждат от учител по плуване три пъти седмично в присъствието на медицинско лице. За децата ще бъдат закупени очила, плавници, топки, възглавници и др. необходими пособия. Обучението ще продължи до края на месец август.

Лятното училище по плуване се организира от Общински детски комплекс Елхово по проект по Програма “Научи се да плуваш 2008” на ДАМС. Идеята на извънучилищното звено е да се популяризира и развие плувния спорт сред децата в града, тъй като в училищата не се развива този вид спорт. Да се изучат елементите на плувния стил, да се обогати и усъвършенства двигателната култура на децата, да се формира съзнателно позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо усъвършенстване целят още организаторите. Предвидено е в групите да бъдат включени деца в неравностойно положение и деца с увреждания. Заниманията по проекта ще приключат със спортно – развлекателни игри и награди. Основната цел на програмата е – начално обучение по плуване на ученици за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове. Конкретните цели са овладяване на подготвителни упражнения, изучаване на основните елементи и овладяване на цялостната координация на плувния стил. Укрепване на здравето, закаляване и създаване на хигиенни навици и придобиване на първоначални знания за спазване на правила за безопасност при къпане и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата, са също част от целите на програмата.

Продължава записването в ОбДК за деца на 8 и 9 години, които желаят да посещават часовете по плуване през лятната ваканция.