СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

          Стратегия за развитие на трансграничния регион обсъдиха в Елхово представители на крайграничните общини от Р България и Р Турция. Мероприятието е част от дейностите по проект на община Елхово “Заедно за устойчиво развитие на трансграничния регион” , който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, програма ФАР.

Стратегия за развитие на трансграничния регион

 

Дянка Андонова

 

            Стратегия за развитие на трансграничния регион обсъдиха в Елхово представители на крайграничните общини от Р България и Р Турция. Мероприятието е част от дейностите по проект на община Елхово “Заедно за устойчиво развитие на трансграничния регион” , който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, програма ФАР.

            Домакин на срещата, която се състоя в новооткрития Европейския информационен център в Елхово бе кмета на община Елхово Петър Киров. В нея взеха участие още кмета на община Болярово Христо Христов, зам. кмета на община Средец Динко Иванов, служители от администрациите на общините Елхово, Болярово, Ямбол, Тополовград и Средец. Дискутираха още председателят на ОбС Елхово Стоян Овчаров, общински съветници, представители на бизнеса и неправителствени организации.

            Проектът се реализира в партньорство с община Одрин Р Турция. На срещата в Елхово присъства делегация от крайграничните общини, с ръководител Намък Кемал Дьоленекен, представител на кмета на община Одрин. В състава на делегацията са включени кмета на община Сюлоглу Исмет Балин, зам. кмета на община Къркларели Кемал Аскин, служители от общините Одрин, Сюлоглу, Къркларели, Лалапаша, Игнеада, Кофчаз, Демиркьой.

Кметът на община Елхово Петър Киров откри срещата. Той изказа личните си съболезнования към близките на загиналите в атентата  в Истанбул и призова присъстващите в залата с едноминутно мълчание да почетат паметта на жертвите. “Заедно за устойчиво развитие на трансграничния регион” е първият проект на община Елхово, който се реализира в партньорство с община Одрин. Използвам възможността да изкажа удовлетворението си от ползотворната съвместна работа, от отговорното отношение, което провяват всички страни към провежданите дейности, каза г-н Киров и изрази убедеността си, че проведените до момента срещи водят до опознаване и сближаване на служителите на администрациите, представителите на НПО  и бизнеса. Срещата е особено важна за мен защото в резултат трябва да имаме Стратегия за развитие на трансграничния регион, който ще бъде първият по рода си официален документ за този пограничен край каза г-н Киров и пожела спорна работа на участниците.

            От името на кмета на Одрин, участниците в срещата поздрави Намък Кемал Дьоленекен. Той изрази задоволството си от създадените контакти между общините край границата и сподели необходимостта от създаването на Еврорегион. Стратегията ще идентифицира потребностите на крайграничните общини, ще се планират общи цели, приоритети, идейни проекти за участие в бъдещи програми.

            Модератори на срещата са Соня Енилова и Фани Семерджиева. По време на двудневната среща заседаваха експертните съвети “Икономика”, “Социална сфера” и “Околна среда и инфраструктура”. Стратегията съдържа обща характеристика на района и обобщен анализ на социалното и икономическо състояние включващ географско  разположение и природни условия, демографска характеристика, икономика, инфраструктура, образование и социални услуги, околна среда, култура. За стратегически са определени целите повишаване на конкурентноспособност на икономиката в Трансграничния регион; подобряване качеството на живот и развитие на добросъседските отношения. Като бъдещи възможности са посочени съществуващия потенциал за развитие на различни форми алтернативен туризьм , благоприятни  инвестиционни условия и тенденция на повишаване на инвестиционната привлекателност на региона, възможности за  интеграция на бизнес сектора в общия европейски пазар и др.

Планът за действие включва проектни идеи като “Използване на слънчевата енергия в района на Странджа”, “Спорт без граници”, “Защита на околната среда в регион “Странджа”, “Защита и пхревенция от пожари и наводнения”, “Децата на Тракия танцуват, пеят и творят” и др.