Община Елхово започна извършването на дезинфекционни мероприятия на местата с най-много струпване на хора

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на „COVID 19“, Община Елхово започна извършването на дезинфекционни мероприятия  на  местата с най-много струпване на хора,включващи тротоарни площи пред аптеки , хранителни магазини,автобусни спирки.

Дезинфекцията се извършва съгласно алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епидемично разпространение на „COVID 19“, предоставен от РЗИ Ямбол.

Препарата използван за дезинфекция е на хлорна основа , безопасен за хората и околната среда. Периодичност на мероприятията е 2 пъти дневно.