Съобщение до всички собственици на птици на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с болестта Инфлуенца по птиците, Общинска администрация Елхово, съобщава на всички собственици на птици на територията на община Елхово  за необходимостта от спазване на мерките за биосигурност при отглеждане на  домашните птици на закрито и довеждане до знанието на регистрираните ветеринарни лекари и официалния ветеринарен лекар на общината /д-р Венелин Христов, тел.:0883 48 65 39/, при съмнение за отклонение  в здравословния им статус или при смъртност.

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО