Протокол за допълнително разпределение в землището на с. Чернозем

ПРОТОКОЛ