Протокол за допълнително разпределение в землището на с. Голям Дервент

ПРОТОКОЛ