Изменение и допленение на Наредба №3 за животновъдната дейност

С решение № 323/29/1/ от 26.05.2022 г. Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово.

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово