Съобщение до всички земеделски стопани на територията на Община Елхово

   През землищата на населените места в Община Елхово преминават електропроводи високо напрежение, собственост на ЕСО-ЕАД, Мрежови експлоатационен район – Бургас.
   Всички земеделски стопани на територията на Община Елхово да бъдат внимателни при ползването на високогабаритна техника/комбайни, силажи, трактори, косачки и т.н./.
   При възникнали проблеми или съмение за намален габарит на електропроводната мрежа, лицата извършващи селскостопанска дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановят работа и да потърсят съдействие на телефони:
 1. 0885 90 40 33 – инж. Пламен Николов – Ръководител сектор ЕПВН МЕР Бургас
2. 056/ 851 741 – централа МЕР Бургас
3. 0885 799 255 – инж. Венелин Вълев – инж. сектор ЕПВН 
4. 046/ 686 701 – централа МЕР Ямбол 

   Цялото съобщение ще откриете тук.