С нов ехографски апарат се сдоби МБАЛ „Св. Иван Рилски“ Елхово

Продължава стремежът на Община Елхово за подобряване на здравеопазването в региона. Многопрофилна болница за активно лечение ,,Свети Иван Рилски ‘‘ се сдоби с нов портативен ехографски апарат с трансдюсери за изследване на коремни органи, щитовидна жлеза, сърце, бял дроб, репродуктивни органи. SonoBook 8 е въведен в експлоатация и се намира в приемно-консултативния кабинет в болничното заведение. Апаратът е на стойност 33 420,00 лева. Закупуването и доставката му е благодарение на осигуреното цялостно финансиране от Община Елхово.

Апаратът е лесно преносим и може да се използва за диагностика в акушерство, гинекология, урология, малки органи, периферни съдове, педиатрия, мускулно-скелетни,  кардиологични, неврологични, глава при възрастни, глава при ноовородени и др.

Управителят, д-р Веселин Кънев, както и целият екип  на МБАЛ ,,Свети Иван Рилски‘ изразиха благодарности към общинското ръководство,тъй като  широкия спектър ултразвукова диагностика, която  новият апарат прави, ще даде  възможност на медицинските специалисти  да обогатят професионалния си опит и да работят с  повишено качеството. Припомняме ви, че през 2019 г в болничното заведение бе въведен в експлоатация последно поколение компютърен томограф (скенер) ,,Revolucion ACT‘‘, на стойност 395 000 лева.

Кметът на община Елхово г-н Петър Киров, Общински съвет и цялата общинска администрация са удовлетворени, че още една обща цел на екипа е постигната. Община Елхово ще се стреми и за в бъдеще да се закупува иновативна медицинска технология в помощ на хората.