Празничен график за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Елхово

Община Елхово уведомява, че във връзка с настъпващите празници се налага промяна в графика за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр. Елхово по следния начин:

14.04.2022г. (петък) ще се извозват отпадъците от следните улици:

     I Район: ул.“Тракия“,ул.“Лозенград“, ул.“Морава“, ул.“Мургаш“, ул. „ Ангел Вълев“;ул  „Сан Стефано“; ул. „ Обединение“;ул. „ Белград“;ул. „ Славянска“; ул.“ Дунав“;   ул „Бистрица“;ул „Янчо Бакалов“;ул.“ Ангел Михов“;ул.“ Рила“; ул.“ Лом“ от ул.“Ал.Стамболийски“;  Индустриална зона

    II Район:  ул.“Шипка“; ул.“Г.Бенковски“; ул.“Иван Тенев“;ул.“Беласица“;  ул.“Кара Кольо“; ул.“Хан Крум“; ул.“Сакар“; ул.“Поп Богомил“;ул.“Яница; ул.“Търговска“; ул.“Чаталджа“; ул.“Момчил войвода“; ул.“Ал.Стамболийски“ ; ул.“Преспа“; ул.“Кирил и Методий“; ул.“П.Р.Славейков“; ул“Д.К.Атанасов“; ул.“Ангел Кънчев“; ул.“Балабанска“; ул.“Цар Асен“;ул.“Пирот“;  пл.“Христо Ботев“