С Ъ О Б Щ Е Н И Е от ВИК – Ямбол

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол уведомява, че във връзка с увеличената консумация и намаляване на дебита на водоизточника – каптиран извор, с. Бояново за питейно-битово водоснабдяване на селата Бояново и Стройно предприемат следните действия:

         1. Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

         2. Въвежда се режим на водоподаване на територията на с. Бояново и с. Стройно от 8:00ч на 25.08.2023 г. до възстановяване на нормалния дебит на водоизточника, както следва:

         – 48 часа с. Бояново ще има вода, а през това време с. Стройно ще бъде без водоподаване;

         – след това 24 часа с. Стройно ще има вода, а с. Бояново ще бъде без водоподаване.

         Във времето без водоподаване на съответното село, дружеството ще осигурява вода с водоноски.