Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2024 г.

Съгласно заповед № РД-798/ 15.11.2023 г. на кмета на община Елхово – г-н Петър Гендов е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Елхово за 2024 г.

Всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложеният в поставените за целта кутии на следните места:

  • “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация;
  • “Медицински център №1 – Елхово”ЕООД;
  • касата на „Български пощи” ЕАД.

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg ; kmet@elhovo.bg

Срокът за представяне на предложенията е до 30.11.2023 г.