ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ КЪМ ОБЩИНАТА

Необходими документи:

Такса: 3.00 лева

Срок за изпълнение: 3 дни