СЪГЛАСУВАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

Нормативно основание:

Наредба № 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България – чл. 61, ал. 2

Необходими документи :

  • Предложение до съответната община
  • Маршрутно разписание

Такса: няма

Срок за изпълнение: 8 дн