ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Нормативно основание:

Закона за общинската собственост – чл.58

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Заповед за спечелил търга
  • Квитанции за внесени суми
  • Договор за покупко-продажба или съдебно решение

Такса: не се таксува

Срок за изпълнение: 10 дни