Община Елхово с призив към гражданите – Не изхвърляйте безразборно отпадъци!

Общинска администрация Елхово отправя призив към жителите на Община Елхово да не изхвърлят безразборно отпадъци. Ежедневно се налага почистване на всякакъв вид непотребни за хората неща оставени на места, които не са предназначени за тази цел – строителни материали, ненужни мебели, електроуреди, стари дрехи, градински отпадъци и други.

Често, в различни части на града ни, се натъкваме на грозни гледки предизвикани от струпване на купища отпадъци. Почистването им налага допълнителен ресурс, който може да се използва за други дейности  – озеленяване, зацветяване, нови улици и други.

От Община Елхово напомнят, че смесени битови отпадъци се изхвърлят  в съответните съдове за битови отпадъци (кофи и контейнери) и се извозват по график. За физическите лица, желаещи да изхвърлят битови отпадъци в по големи количества  се задължават за своя сметка да извозват събраните отпадъци до „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово“, като за депонирането им се заплаща съответната такса.- 0,084 лв./кг.

Отпадъци от опаковки – изхвърлят се в цветните контейнери (жълт и зелен цвят). Опасни отпадъци – събират се чрез кампания веднъж годишно  на определено от община Елхово място. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба автомобилни гуми – събират се чрез кампании, на определено от община Елхово място. Определеният от община Елхово пункт за безвъзмездно предаване на този вид отпадъци се намира в индустриалната зона – района на „цветарника“.

В тази връзка всички лица осъществяващи строително-ремонтни дейности, след направена предварителна заявка, могат да предадат своя отпадък на обособената за целта площадка, намираща се в гр. Ямбол, община Ямбол, ул. „Ямболен“ №18. Повече информация или за заявка за предоставяне на такъв контейнер, може да бъде получена на телефон: 0897 36 32 52.

Нека заедно пазим чистотата на нашата община! Заедно да пазим чиста околната среда!