ЗАВЕРКА НА РЕГИСТЪР НА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ И НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Нормативно основание:

Закона за туризма – чл.49, ал.2

Регистърът се представя в общината и се заверява веднага