Образователен спектакъл Патриотични игри „Априлското въстание“

На 28 март  хилядолетната историята на България оживя в образ и действие пред очите на ученици от първи и втори клас и техните учители от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и ОУ „Св. П. хилендарски“. В продължение на един учебен час Искрен Красимиров  представи образователния спектакъл Патриотични игри „Априлското въстание“. Той е  актьор, оператор и писател, доктор по кинознание и киноизкуство, магистър по история от Софийския университет, истински РОДОЛЮБЕЦ, наследник на Никола Вълчев Минков – един от четниците в Ботевата чета. Създател е на проекта „НЕзабравимата България“, който включва над 20 филма, представящи изключителни събития и личности, свързани с българската история. Идеята на проекта му е да запознае децата с нашата история по свой начин и да ги накара да я обичат.

Събитието е част от празничната програма и се организира от Община Елхово и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /КБППМН/.

Всички ученици, а и техните учители и гостите, присъстващи в залата, бяха включени в интерактивен урок по родолюбие, който включваше  откъси от филмите на Искрен Красимиров за героите на България,  както и патриотични игри с децата. На сцената оживяха  незабравимите будители Паисий, Софроний, Васил Левски, Христо Ботев и други. За учениците урокът се превърна в истински празник, след като имаха възможност да влязат в ролите на български герои, да скандират имената им, а и да развеят българското знаме.