С П И С Ъ К с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап от конкурса за длъжността „Директор“ на Детска градина „Надежда“

Допуснати до втори етап от конкурса кандидати:

  1. Детелина Михова
  2. Станка Хаджиева
  3. Мария Куртева

 

Вторият етап от конкурса с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.04.2024 год. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Община Елхово, ул. „Търговска“ № 13.

 

       Няма недопуснати кандидати.

 

Председател:      /п/
(Венета Димитрова)