Окончателно класиране от проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Детска градина „Надежда“

Във връзка с проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Детска градина „Надежда“ и съгласно Протокол от 16.04.2024 г. за резултатите от провеждане на конкурсната процедура, комисията класира участвалите кандидати както следва:

  1. Мария Куртева с общ резултат 93 точки
  2. Станка Хаджиева с общ резултат 82 точки
  3. Детелина Михова с общ резултат 60 точки

 

Председател на конкурсната комисия:      /п/
(Господин Брайков)