Окончателно класиране от проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/

Във връзка с проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/ и съгласно Протокол от 16.04.2024 г. за резултатите от провеждане на конкурсната процедура, комисията класира участвалия кандидат както следва:

  1. Нивелина Василева с общ резултат 82 точки

 

Председател на конкурсната комисия:      /п/
(Венета Димитрова)