Седмично меню за Домашен социален патронаж

От днес, 7 май 2024 г., община Елхово ще публикува седмичното меню за Домашен социален патронаж в раздел Социални услуги ->Домашен социален патронаж -> Седмично меню.

Линк към раздела СЕДМИЧНО МЕНЮ

В Домашен социален патронаж са включени лица в пенсионна възраст, лица с трайна неработоспособност, с експертно решение на ТЕЛК и деца с увреждания.

На потребителите се предлага следният пакет от услуги:

  • доставяне на храна;
  • поддържане на битовата хигиена в жилището на обслужваното лице;
  • закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
  • заплащане на месечни сметки за ток, вода, телефон и др.;
  • съдействие за снабдяване с помощни средства за хората с увреждания;
  • съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред Трудово- експертна лекарска комисия.