6. ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА /ЧЛ.- 59, АЛ. 13 ЗГ/

Необходими документи :

  • Заявление

Такса:  1.00 лв.