3. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ /ЧЛ. 32, АЛ. 2 ЗОССИ/

Необходими документи :

  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост на зем. земя
  • Скица на имота
  • Протокол за извършено трасиране на земята.
  • Удостоверение за наследници при наследствен имот
  •   Квитанция за платена такса

Такса :  За комисия – 7.00 лева за граждани; 10.00 лв за юридически лица; за разрешително – 1.00 лв.

Срок за изпълнение: 14 дни / със заповед на кмета/

 

Заявление