Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на специализирани формуляри за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба „Социални дейности”

Публикувано на: петък, 23 март 2012
Валидно до: сряда, 04 април 2012

Файлове и ресурси